Chương Trình Java Đầu Tiên

Các bước để biên dịch và chạy chương trình Java đầu tiên của bạn

Step 1: Mở một trình soạn thảo và viết doạn code sau.

public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println ("Hello World.!"); } }

Step 2: Lưu tập tin với tên HelloWorld.java

Step 3: Mở command prompt (cmd) tại thư mục chứa file  HelloWorld.java

Step 4: Gõ javac HelloWorld.java để biên dịch file HelloWorld.java thành file HelloWorld.class.

Step 5: Bây giờ gõ java HelloWorld để chạy chương trình.

Step 6: Bạn sẽ có thể nhìn thấy Hello World.! in trên màn hình command prompt của bạn.


H1 - Chương trình java đầu tiên


1 comment:

  1. Học java phải từ từ đừng nóng vội cố gắng theo dõi blog H sẽ cập nhật hết các phần có trong CATEGORY.

    Anh về anh học chữ Nhu
    Chín trăng em đợi mười thu em chờ.

    ReplyDelete