Hướng dẫn remote debug server glassfish

Chúng ta vẫn hay dùng các IDE như NetBeans, Eclipse để debug một ứng dụng bằng cách right click vào project và chọn debug. Việc này thật là simple trên máy local nhưng để chuyển sang debug ở máy server từ xa thì làm cách nào? Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách remote debug server glassfish bằng IDE NetBeans. Để debug một ứng dụng từ xa trên server glassfish ta phải chắc chắn rằng server này đang chạy ở chế độ debug.

1. Chạy server ở mode debug

Cách 1:

Vào thư mục bin của glassfish gõ lệnh sau
  asadmin
  start-domain --debug=true

Cách 2:

Cấu hình JVM Setting trong server-config tại màn hình glassfish admin.
Chắc chắn rằng server glassfish đang chạy bạn vào màn hình admin bằng đường dẫn sau:
http://localhost:4848/common/index.jsf

Tại màn hình glassfish admin bạn vào đường dẫn sau  Configurations > server-config > JVM Setting để enable debug.

Enable remote debug cho glassfish server

H1. Enable remote debug cho glassfish server

Note: Port 9009 là port debug mặc định của glassfish

Sau khi enable debug xong ta save lại và restart lại glassfish. Lúc này server của chúng ta đã sẵn sàng cho việc debug.

 2. Dùng IDE NetBeans để debug ứng dụng ở port 9009


Ta mở IDE NetBeans lên vào menu Debug > Attach Debug sẽ xuất hiện màn hình Attach như bên dưới. 

Host: Bạn nhập địa chỉ IP máy server
Port: 9009


NetBeans Attach debug remote serverH2 - NetBeans Attach debug remote server.

 Sau khi điền đầy đủ thông tin về Host, Port bạn click 'OK' Netbeans sẽ chuyển qua chế độ debug. Bạn debug như bình thường tại local.

Good luck.!


SHARE THIS

0 comments: