Tống Quan Về SPRING IO PLATFORM

spring io
Let's build a better Enterprise - Ảnh: Internet
Let's build a better Enterprise - Đó là slogan quen thuộc của Spring Community trên toàn thế giới. Spring giúp các nhà phát triển phần mềm xây dựng ứng dụng một cách dễ dàng, linh hoạt, nhanh và mạnh dựa trên JVM và các ứng dụng.

Được giới thiệu tại hội nghị SpringOne/2GX vừa qua, Spring IO là một tập hợp các project tạo thành một nền tảng cơ bản cho các ứng dụng hiện đại. Mục tiêu của nền tảng này là cung cấp domain-specific runtime environments (DSRs) đã được tối ưu hóa cho các ứng dụng lựa chọn. Spring IO gồm có Spring IO Foundation và Spring IO Execution layers

Spring IO là dự án open source, tối ưu là và module hóa. Bạn có thể deploy một phần mà bạn cần sử dụng. Danh sách chi tiết các module và version được liệt kê như dưới đây:

Spring IO Platform
Spring IO Platform - Ảnh: Internet

Spring IO Execution

Spring IO Execution layer cung cấp domain-specific runtimes (DSRs) cho các ứng dụng phát triển trên những IO Foundation modules. Một DSR có thể chạy độc lập với yêu cầu triển khai cho một external container. Phiên bản release đầu tiên của Spring IO bao gồm 3 DSR như sau: Spring XD, Spring Boot, và Grails.
  • Spring XD: DSR hỗ trợ ứng dụng batch và stream-based hướng dữ liệu của ứng dụng. Nó cung cấp một runtime mạnh mẽ và DSR cho việc xử lý big data, phân tích, export và quản lý workflow của Hadoop.
  • Spring Boot: Nó giảm thiểu effort cần thiết để tạo production-ready, DevOps-friendly, XML-free Spring applications. Đơn giản hóa bootstrapping của các dự án Spring với source code tối thiểu, thực hiện khả năng mở rộng các tính năng hoạt động như tự động kiểm tra metrics, enpoints,... và hỗ trợ embedded containers cho phép tạo ra các tập lệnh có khả năng tự thực thi.
  • Grails: Cung cấp một full-stack web framework nhằm nâng cao productive bằng cách kết hợp sức mạnh của các thành phần trong Spring IO Foundation với tập hợp các DSLs dựa trên Groovy

   Spring IO Foundation

   Spring IO Foundation layer là một tập hợp gắn kết các APIs và các thành phần có khả năng nhúng khi chạy lại với nhau để cho phép bạn xây dựng các ứng dụng giải quyêt được một loạt các yêu cầu doanh nghiệp. Đối với bất kỳ ứng dụng nhất định bạn sẽ tất nhiên chỉ cần một vài thành phần của nền tảng ứng dụng. Spring IO Foundation giúp bạn dễ dành xách định những thành phần làm việc cùng với nhau, nó không buộc bạn phải sử dụng tất cả các thành phần nếu như không có nhu cầu.

   Spring IO Foundation được phân chi thành 3 thành phần chính sau đây: Spring-Powered Workloads, Data và Core.
    • Spring-Powered Workloads

     Được thể hiện qua những project sau : 
     1. Spring Integration
     2. Spring Batch
     3. Spring XD
     4. Spring Web ( Controller, REST và WebSocket )
     Tất cả các loại major workload bao gồm: enterprise integration, batch processing, big data processing, web applications (cả WebSocket support), và tạo những server-side APIs trong việc hỗ trợ single-page apps, mobile clients, and services.
      • Data

       Được thể hiện qua một loạt những project của Spring Data. Nó giúp bạn dễ dàng sử dụng công nghệ mới để truy cập dữ liệu, chẳng hạn như NoSQL, Map-Reduce framework và các dịch vụ dữ liệu dựa trên cloud computing. Ngoài ra, Spring Data cũng cung cấp giải pháp cải tiến hỗ trợ cho kỹ thuật RDBMS vẫn đang được sử dụng ở các hệ thống cũ. 

       Các dự án chính của Spring Data như sau:
        1. Spring DATA JPA
        2. Spring DATA MongoDB
        3. Spring DATA Neo4J
        4. Spring DATA Redis
        5. Spring for Hadoop
        6. Spring DATA GemFire
        7. Spring DATA REST
        8. Spring DATA JDBC Extensions
        9. Spring DATA SolrCassandra
        10. Spring DATA Couchbase
        11. Spring DATA ElasticSearch
        12. Spring DATA Cassandra
        13. Spring DATA DynamoDB
        14. ...
         Những dự án trên được phát triển bởi tất cả các công ty và các nhà phát triển trên toàn thế giới. Nó giúp Spring phá vỡ được giới hạn của sự sáng tạo. 
          • Core

           Là trung tâm của Spring IO Foundation layer, và thành phần common của toàn bộ workload types. Nó bao gồm cac project dưới đây:
            1. Spring Framework
            2. Spring Security
            3. Groovy
            4. Reactor
             Nó cung cấp toàn diện về tính năng mới nhất của Java SE, về security concerns, về building reactive, asynchronous, event- data-driven applications và cả những ưu điểm nổi bật của Groovy language.

             Kết luận

             Với Spring IO platform, bạn sẽ có được : BUILD ANYTHING, RUN ANYWHERE và REST ASSURED

             Happy Learning!!!

             SHARE THIS

             0 comments: